Lĩnh vực hoạt động

Nhà máy Bắc Dương hoạt động trong các lĩnh vực:
+ Sản xuất dây và cáp điện cao, trung, hạ thế
+ Gia công đúc cán kéo đồng nhôm
+ Sản xuất thiết bị điện
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: