Lịch sử phát triển

Năm 2003: Thành lập nhà máy 2
Năm 2003-2004
  •     Hoàn tất đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc, thiết bị sản xuất
  •     Được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (nay là ISO 9001:2008)
Năm 2005: Đầu tư giai đoạn 2 hạ tầng cơ sở và máy móc, thiết bị
Năm 2006: Đầu tư phòng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm dây và cáp điện theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025
Năm 2007
  •      Tái cấu trúc doanh nghiệp và kiện toàn bộ máy tổ chức
  •      Chuyển đổi thành Công ty Dây và Cáp điện Bắc Dương
Năm 2008-2009: Đầu tư bổ xung thiết bị máy móc, nâng cao năng lực sản xuất
Năm 2010- nay:
  •     Tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng cơ sở, dây chuyền thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất
  •     Nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: