Cáp cao su CNRNR 1X
Cáp cao su CNRNR 1X
  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9615-6 (IEC 60245-6)
  • Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ
  • Số lõi: 1
  • Kết cấu: bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 6
  • Mặt cắt danh định: từ 16 mm2 đến 95 mm2
  • Vật liệu cách điện: Cao su tự nhiên
  • Điện áp danh định: 450/750V
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn: 70°C
  • Nhiệt độ chịu đựng tối đa 90°C
  • Quy cách đóng gói: Đóng cuộn, đóng lô hoặc các hình thức đóng gói khác theo yêu cầu của khách hàng.