Cáp cao su CNRNR 5X
Cáp cao su CNRNR 5X
  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9615-4 (IEC 60245-4)
  • Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ
  • Số lõi: 1, 2, 3, 4 hoặc 5
  • Kết cấu: bện xoắn nhiều sợi mềm cấp 5
  • Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 95 mm2
  • Vật liệu cách điện/ Vỏ: Cao su tự nhiên
  • Điện áp danh định: 300/500 V; 450/750V
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn: 70°C
  • Nhiệt độ chịu đựng tối đa 90°C
  • Quy cách đóng gói: Đóng cuộn, đóng lô hoặc các hình thức đóng gói khác theo yêu cầu của khách hàng.