Lịch sử phát triển

Năm 1999: Thành lập nhà máy
Năm 2000: Đầu tư mới toàn bộ dây chuyền, thiết bị của các nước tiên tiến trên Thế giới
Năm 2000-2005:
  •      Sản xuất sản phẩm dây và cáp điện
  •      Được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (đến nay là tiêu chuẩn ISO 9001:2008)
Năm 2006:
  •      Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm dây điện ô tô, xe máy
  •      Mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước
  •      Phát triển mạnh hệ thống phân phối, kênh bán hàng
Năm 2007:
  •      Tái cấu trúc doanh nghiệp và kiện toàn lại bộ máy tổ chức
Năm 2008-2009:
  •      Chuyển đổi máy móc, thiết bị theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa
  •      Tập trung sản xuất các sản phẩm dây điện, dây truyền tín hiệu
Năm 2010- hiện nay:
  •      Tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng cơ sở, dây chuyền, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất
  •      Nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: