Lĩnh vực hoạt động

Nhà máy Hoàng Dương hoạt động chính trong các lĩnh vực sau:
Đúc cán kéo đồng, nhôm;
- Sản xuất dây điện từ;
- sản xuất cáp cáp su ,
- Sản xuất dây điện cao cấp
- Sản xuất hạt nhựa PVC
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: