Lịch sử phát triển

- Năm 2007: Làm thủ tục xin cấp phép thành lập cụm công nghiệp Lương Điền
- Năm 2008: Được UBND Tỉnh Hải Dương cấp phép và phê duyệt dự án đầu tư
- Năm 2009:
    + Lập quy hoạch tổng thể
    + Đền bù và giải phóng mặt bằng
- Năm 2010-2012
    + Triển khai giai đoạn 1 cụm công nghiệp Lương Điền
    + Tiến hành san lấp mặt bằng và triển khai các hạng mục đầu tư
    + Làm thủ tục xin cấp phép đầu tư cụm làng nghề và dịch vụ thương mại, du lịch
- Năm 2013
    + Chào bán, cho thuê hạ tầng, mặt bằng sản xuất
- Năm 2017.
    +  Triển khai giai đoạn 2 cụm công nghiệp Lương Điền
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: