Lĩnh vực hoạt động

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Dương hoạt động trong các lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp:
    + Xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất
    + Cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh
    + Xây dựng công trình, nhà ở

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp và dịch vụ du lịch:
    + Xây dựng khu sản xuất, chế biến các sản phẩm, làng nghề truyền thống
    + Xây dựng khu trung tâm thương mại thu hút các làng nghề lân cận
    + Đầu tư khu du lịch, sinh thái, nhà nghỉ, khách sạn
    + Kinh doanh các dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí…
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: